22. květen – Mezinárodní den biodiverzity

Biologická rozmanitost (biodiverzita) je klíčová pro fungování ekosystémů a má zásadní vliv i na lidská společenství, pro které je zdrojem jejich bohatství. Nicméně v...

Den v (Bělském) lese 2017

Moravský lesnický klastr Vás zve na již 13. ročník akce DEN V LESE 2017. Akce se koná 20.5.2017 od 9 do 14 hod. v areálu Ostravských městských...

Omalovánky Zoo Ostrava pomáhají s ochranou outloňů váhavých

Zoo Ostrava je zapojena do programu The Kukang Rescue Program, jehož důležitou součástí je také osvěta místních obyvatel. „Na začátku letošního roku vznikla v oblasti...

Den Země 21. 04. bude ve SVČ Ostrava na Ostrčilově ulici

Vzhledem k předpokládaným nízkým teplotám v ranních a dopoledních hodinách se akce Den Země dne 21. 04. 2017 přesouvá z Komenského sadů do budovy...

20. dubna bude Den Země v budově SVČ Ostrava-Zábřeh

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí na 20. dubna 2017 se konání akce Den Země přesunuje do budovy Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace na...

Zajímají Vás elektromobily? Přij(e)ďte Zdravě na Den Země

Dne 25. dubna Na Dni Země na Hlavní třídě v Porubě, který pořádá Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, bude k vidění poslední...

Dobrovolníci o víkendu uklízeli chráněná území v Ostravě

ZO ČSOP Alces se do kampaně Ukliďme svět zapojuje již od roku 2000. Letos se konaly úklidové akce v rámci společné kampaně Českého svazu...

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

V sobotu 8. dubna se můžete zapojit do kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko! ZO ČSOP Alces Vás zve, abyste se připojili k úklidu Národní přírodní...

Den Země na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě

Dne 25. 04. 2017 se od 09:00 do 17:00 hod. na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě uskuteční již 15. Den Země, který organizuje Středisko volného...

Den Země v Komenského sadech

Dne 21. 04. 2017 se od 09:00 hod. v Komenského sadech v Moravské Ostravě bude konat Den Země organizovaný Střediskem volného času Ostrava-Moravská Ostrava...