Významné dny životního prostředí

Spojovat lidi s přírodou – Světový den životního prostředí 2017

Světový den životního prostředí, kterým byl roku 1972 stanoven 5. červen, se letos ponese v duchu spojení lidí s přírodou. Lidé po celém světě...

Významné dny životního prostředí

Přehled významných dnů životního prostředí. 01. únor Den bez palmového oleje (Koalice proti palmovému oleji) 02. únor Světový den mokřadů (The Ramsar Convention on...

22. květen – Mezinárodní den biodiverzity

Biologická rozmanitost (biodiverzita) je klíčová pro fungování ekosystémů a má zásadní vliv i na lidská společenství, pro které je zdrojem jejich bohatství. Nicméně v...

Světový den mokřadů

2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Tento den je také...

Povídání o Ramsarské úmluvě, obyvatelích mokřadů a Turkovu

Ekocentrum ČSOP Ostrava pořádá dne 24. 01. 2017 v 16:30 u příležitosti Světového dne mokřadů přednášku Povídání o Ramsarské smlouvě, obyvatelích mokřadů a Přírodní...

Ostrava se zapojí do kampaně Hodina Země

Rada města Ostravy dnes 14. 03. 2017 rozhodla o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Hodina Země. V sobotu 25. 03. 2017 od 20:30...

Mokřady, přirozený ochránce před přírodními katastrofami

Mokřady mají schopnost snižovat škody způsobené přírodními katastrofami a pomáhají s rychlejší obnovou zasažených území. Celosvětově jsou ale mokřadní stanoviště ve velkém ohrožení a...

Dobrovolníci o víkendu uklízeli chráněná území v Ostravě

ZO ČSOP Alces se do kampaně Ukliďme svět zapojuje již od roku 2000. Letos se konaly úklidové akce v rámci společné kampaně Českého svazu...