Termíny konání Dne Země v roce 2017

Pro školy a fanoušky největší osvětové akce pro širokou veřejnost v oblasti životního prostředí máme dobrou zprávu, Den Země se opět bude konat ve...

Výtvarná soutěž ke Dni Země Talíř plný zdraví

Středisko volného času Korunka vyhlásilo u příležitosti Dne Země již XV. ročník výtvarné soutěže, jejímž tématem je Talíř plný zdraví. Co je to zdravá...

Den Země na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě

Dne 25. 04. 2017 se od 09:00 do 17:00 hod. na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě uskuteční již 15. Den Země, který organizuje Středisko volného...

Doprovodné akce Střediska přírodovědců ke Dni Země 2017

Organizátoři ostravských Dnů Země před jejím vlastním konáním připravují pro ostravské školy doprovodný, environmentálně zaměřený program. Pomáhám přírodě a poznávám ji Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské...

Mezinárodní soutěže SVČ Ostrava-Zábřeh ke Dni Země

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh pořádá v rámci akce Den Země pro základní a střední školy další ročník mezinárodní fotografické soutěže. V letošním roce jsou...

Den Země ve Výukovém areálu Bělský les

Dne 20. 04. 2017 od 09:00 se letos poprvé bude v Ostravě-Jihu konat Den Země v novém Výukovém areálu Bělský les (mezi ulicí Plzeňská...

Den Země v Komenského sadech

Dne 21. 04. 2017 se od 09:00 hod. v Komenského sadech v Moravské Ostravě bude konat Den Země organizovaný Střediskem volného času Ostrava-Moravská Ostrava...

Zajímají Vás elektromobily? Přij(e)ďte Zdravě na Den Země

Dne 25. dubna Na Dni Země na Hlavní třídě v Porubě, který pořádá Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, bude k vidění poslední...

20. dubna bude Den Země v budově SVČ Ostrava-Zábřeh

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí na 20. dubna 2017 se konání akce Den Země přesunuje do budovy Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace na...

Den Země 21. 04. bude ve SVČ Ostrava na Ostrčilově ulici

Vzhledem k předpokládaným nízkým teplotám v ranních a dopoledních hodinách se akce Den Země dne 21. 04. 2017 přesouvá z Komenského sadů do budovy...