Den v (Bělském) lese 2017

Moravský lesnický klastr Vás zve na již 13. ročník akce DEN V LESE 2017. Akce se koná 20.5.2017 od 9 do 14 hod. v areálu Ostravských městských...

Mezinárodní soutěže SVČ Ostrava-Zábřeh ke Dni Země

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh pořádá v rámci akce Den Země pro základní a střední školy další ročník mezinárodní fotografické soutěže. V letošním roce jsou...

Týden zdraví v Ostravě

Tento týden hostí Ostrava konferenci Světové zdravotnické organizace. U této příležitosti připravilo město ve spolupráci s mnoha dalšími organizacemi mnoho aktivit na téma zdraví...

Výtvarná soutěž ke Dni Země Talíř plný zdraví

Středisko volného času Korunka vyhlásilo u příležitosti Dne Země již XV. ročník výtvarné soutěže, jejímž tématem je Talíř plný zdraví. Co je to zdravá...

Povídání o Ramsarské úmluvě, obyvatelích mokřadů a Turkovu

Ekocentrum ČSOP Ostrava pořádá dne 24. 01. 2017 v 16:30 u příležitosti Světového dne mokřadů přednášku Povídání o Ramsarské smlouvě, obyvatelích mokřadů a Přírodní...

Zvířata v ohrožení a zločiny v divočině

V úterý 10. ledna 2017 se v Zoologické zahradě Ostrava koná ve Výukovém centru Metodický seminář k environmentálnímu vzdělávání pro učitele přírodopisu a biologie pro...

Dobrovolníci o víkendu uklízeli chráněná území v Ostravě

ZO ČSOP Alces se do kampaně Ukliďme svět zapojuje již od roku 2000. Letos se konaly úklidové akce v rámci společné kampaně Českého svazu...

Jak svět vidí mladí lidé – II. ročník ENVOFILMU

Albrechtova střední škola, Český Těšín ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s odbornou garancí Klubu ekologické výchovy pořádá soutěžní přehlídku...

Omalovánky Zoo Ostrava pomáhají s ochranou outloňů váhavých

Zoo Ostrava je zapojena do programu The Kukang Rescue Program, jehož důležitou součástí je také osvěta místních obyvatel. „Na začátku letošního roku vznikla v oblasti...

Žáci ZŠ Nádražní 117 si nenechají ujít tajný život města

Víte, jaké léčivé či chráněné rostliny se nacházejí ve vašem městě či obci? Chtěli byste být při vývoji mobilní aplikace, která rozeznává druhy rostlin...