Světový den mokřadů

368
views

2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Tento den je také Světovým dnem mokřadů. Cílem Světového dne mokřadů je zvyšování povědomí o významu a užitečnosti mokřadů pro lidská společenství na celém světě.

Mokřady jsou poměrně variabilní území, jejichž odlišnosti komplikují snadnou a jednoznačnou definici. Jako mokřady je označováno mnoho biotopů, jako například mangrovníkové lesy, rašeliniště, korálové útesy, území s vysokou hladinou podzemní vody nebo pravidelně zaplavovaná území v suchých oblastech. Ramsarská úmluva zahrnuje také území přirozeně meandrujících vodních toků a jejich záplavových území nebo delty řek. Přestože mají mokřady historicky špatnou pověst a v minulosti byly často ničeny, jejich přínos pro lidskou společnost je pozitivní pro jejich schopnost zpomalovat dopady přirozených přírodních cyklů a zmírňovat extrémní výkyvy počasí.

Pět druhů mokřadů, které pomáhají zmírňovat dopady katastrof

 1. Mangrovy

  Mangrovy jsou keře a stromy rostoucí podél mořského pobřeží, které jsou tolerantní ke slané vodě. Jejich dlouhé kořeny zpevňují břehy a každý kilometr mangrovníkového lesa může snížit záplavovou vlnu při cyklónech, hurikánech nebo tsunami o 50 cm. Jejich přínos byl vyčíslen na 15.161 US dolarů za rok.

 2. Řeky a jejich záplavová území

  Meandrující říční koryta a jejich záplavová území s jezery, rybníky a bažinami slouží jako obrovský rezervoár. Během náhlých povodní se v takovém území rozleje a zadrží záplavová vlna a snižuje tak škody níže na toku řeky.

 3. Delty řek

  V suchých oblastech pomáhají pravidelně zaplavované delty řek udržet v krajině potřebnou vláhu. Na jejich území žijí obrovská množství druhů savců a ptáků, kteří zde hledají útočiště především v obdobích sucha.

 4. Korálové útesy

  Korálové polypy vytváří útesy, které chrání pobřeží před extrémním počasím a jsou zdrojem finančních prostředků z turismu pro místní obyvatele. Přínos jednoho hektaru korálových útesů při předcházení přírodních katastrof je 33.556 US dolarů za rok.

 5. Rašeliniště

  Rašeliniště a slatiny pokrývají 3 % plochy souše. V pomalu se rozkládajícím rostlinném materiálu je uloženo více oxidu uhličitého než ve všech lesích na planetě.


Zdroj informací: http://www.worldwetlandsday.org