Mokřady, přirozený ochránce před přírodními katastrofami

314
views

Mokřady mají schopnost snižovat škody způsobené přírodními katastrofami a pomáhají s rychlejší obnovou zasažených území. Celosvětově jsou ale mokřadní stanoviště ve velkém ohrožení a jejich plocha alarmujícím způsobem klesá. Od roku 1900 jich zmizelo nejméně 64 %.

Za posledních 35 došlo celosvětově ke zdvojnásobení počtu přírodních katastrof. Podle údajů Organizace spojených národů je 90 % z nich spojeno s vodou. V období let 1996 – 2015 zahynulo v důsledku přírodních katastrof 1,35 miliónů lidí, zejména v chudých oblastech (90 % obětí). Mezi lety 1980 a 2014 byly vyčísleny školy způsobené přírodními katastrofami škody na 3,3 biliónu US dolarů.

Špatná správa území zhoršuje katastrofy

 • Úprava vodních toků omezuje vsakování vody a způsobuje ničivější záplavové vlny při povodních.
 • Kácení mangrovů zbavuje mořské břehy a přilehlá území ochrany a likviduje zásobník oxidu uhličitého.
 • Těžba korálových útesů nechává pobřeží nechráněno před většími vlnami.
 • Vysoušení a zasypávání mokřadů pro zemědělství a výrobu zbavuje území schopnosti přirozeně vstřebat záplavy.
 • Spalování a vysoušení rašelinišť uvolňuje obrovské množství oxidu uhličitého.

Správné využívání, ochrana a obnova mokřadů pomáhá přecházet zničujícím důsledkům přírodních katastrof

 • Vyhrazení území pro mokřady vytváří prostor pro snížení intenzity přírodních sil a vytváří zásobníky vody v území. Obnova poškozených mokřadních lokalit vede například k obnově udržitelného zemědělství, rybolovu a rozvoji turistiky.
 • Mokřady se lépe vyrovnají s extrémními přírodními jevy. Například na Srí Lance v roce 2004, v době zasažení ničivou vlnou tsunami, bylo pobřeží chráněné korálovými útesy zasaženo do hloubky 50 m. Ale v oblasti Peraliya, kde byly těženy korály, došlo k poškození území do hloubky 1.500 m.
 • Území chráněné mokřady, i když je extrémními přírodními jevy zasaženo, se regeneruje daleko rychleji, než území mokřady nechráněná.

Jak můžeme mokřadům pomoci?

Jsem jednotlivec

Již jen to, že jste jednotlivec, který se zajímá o význam a funkci mokřadů, vytváří předpoklady lepšího využívání těchto vzácných ploch.

 • Jako volič v místních nebo celostátních volbách zřejmě nepodpoříte politické strany nebo hnutí, která by do nich chtěla negativně zasahovat.
 • Svým postojem při výchově dětí a diskusemi s přáteli na téma mokřady, pokud s nimi na toto téma hovoříte, pomáháte šířit povědomí o problémech při ochraně mokřadů.
 • V domácnosti zřejmě budete uvažovat o tom, jaké mycí a prací prostředky používáte nebo jak můžete spotřebovávat méně vody.
Jsem členem spolku

Jako členové spolku, který se zabývá ochranou životního prostředí, máte větší možnosti než jednotlivec. Prostřednictvím svých projektů můžete oslovit větší počet lidí a aktivizovat je ke konkrétní akci.

 • Můžete u vhodných příležitostí zorganizovat úklid mokřadů od odpadků.
 • Můžete požadovat podporu pro své projekty od místních samospráv a tím je upozorňovat na důležitost ochrany mokřadních ploch.
 • Můžete šířit povědomí o významu mokřadů na svých webových nebo facebookových stránkách.
Jsem pedagog

Pedagogové mají velkou příležitost diskutovat při výuce nebo školních projektech o přínosech mokřadů s žáky školy a motivovat je k navrhování řešení modelových situací při zavádění opatření zmírňujících dopady přírodních katastrof nebo vyhledávání dalších informací o jejich významu pro zemědělství, turismus a ochranu životního prostředí.

Jsem politik

Politik, jako součást politické strany nebo hnutí, má ještě větší možnosti ovlivňovat dění místních komunit, zejména při vytváření dlouhodobých záměrů a strategií.

 • Můžete podpořit vytvoření území, která pomohou zmírnit negativní dopady přírodních katastrof.
 • Můžete podpořit obnovu poškozených mokřadních ploch.
 • Při ochraně mokřadů můžete spolupracovat s místními spolky na ochranu přírody.
 • Můžete ovlivnit politiku a jednání v oblastech zemědělství nebo vodního hospodářství.

Zdroj informací: http://www.worldwetlandsday.org