Badatelský svět 2017

403
views

Podobně jako v předcházejících třech letech realizují ostravská střediska volného času společný víceletý projekt environmentálního zaměření Badatelský svět. Projekt, ve kterém jsou uplatňovány principy „badatelsky orientovaného vyučování“ je určen žákům základních škol, školních družin a dětí školního věku široké veřejnosti.

Na přelomu května a června se budou konat v Komenského sadech, Sadech Milady Horákové, Bělském lese a Pustkoveckém údolí Badatelské dny. Během nich si žáci základních škol prakticky vyzkouší vědecké postupy při pozorování přírody v oblastech meteorologie, pedologie, hydrologie, fenologie a biometrie. Účast na Badatelských dnech je zdarma.

V průběhu celého roku jsou středisky volného času realizovány výukové programy, badatelské programy jsou realizovány také jako rozšiřující odborné programy v rámci prázdninových a příměstských pobytových táborů a v rámci osvětových akcí.