Povídání o Ramsarské úmluvě, obyvatelích mokřadů a Turkovu

327
views

Ekocentrum ČSOP Ostrava pořádá dne 24. 01. 2017 v 16:30 u příležitosti Světového dne mokřadů přednášku Povídání o Ramsarské smlouvě, obyvatelích mokřadů a Přírodní památce Turkov.

Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, která byla podepsána 2. února 1971 v íránském Ramsaru (odtud jméno Ramsarská úmluva, nebo také smlouva) je dokumentem, který definuje a podporuje ochranu mokřadů mezinárodního významu. Jednou z lokalit zařazených do seznamu mokřadů mezinárodního významu je také Poodří.

Místo konání: V Zálomu 2948/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Autobusové spojení: Autobusová linka č.48 a 57 – výstup zastávka Pískové doly