Přírodovědné vycházky Ostravského muzea

361
views

Hledáte pro své žáky aktivitu v přírodě? Máme pro Vás tip. Ostravské muzeum nabízí přírodovědné vycházky na zajímavá místa, kde můžete s průvodcem pozorovat základní dřeviny a byliny, vliv lidské činnosti na krajinu a dozvědět se o funkcích ekosystémů.

Nejenže si můžete dohodnout termín konání přírodovědné vycházky, ale můžete také dle svých potřeb dohodnout jinou lokalitu nebo trasu.

Aktivita je symbolicky zpoplatněna 10 korunami za jednoho žáka.

Nabídka přírodovědných vycházek

Zájemci o přírodovědné vycházky s průvodcem Ostravského muzea si mohou domluvit termín a lokalitu u Ing. Zdenky Rozbrojové, e-mail: rozbrojova@ostrmuz.cz.

Děhylov–Děhylov

Výchozí a konečný bod: železniční stanice Děhylov. Délka trasy cca 4 km.

Ukázky bučin a dubohabřin na svazích pod Dobroslavicemi. Komorový rybník. Vodní vegetace rybniční soustavy (PP Jilešovice–Děhylov), erozní činnost řeky Opavy, vegetace lomu Pohádka.

Bobrovníky – řeka Opava – potok Jasénka – Hlučín Rovniny

Výchozí a konečný bod: autobusová zastávka (34) Hlučín Bobrovníky, zpět Hlučín Rovniny. Délka trasy cca 4,7 km.

Pěstební les, degradace bylinného patra apod. Ukázky liniových porostů řeky Opavy, mrtvé rameno řeky Opavy, potoční vegetace na potoce Jasénka, vrbové plantáže.

Koblov – řeka Odra – meandr řeky – NPP Landek – Petřkovice

Výchozí a konečný bod: trolej. zastávka Koblov (103, 113), zpět Petřkovice, Hornické muzeum (52, 34, 66). Délka trasy cca 4 km.

Vegetace erozních svahů nad řekou, propuštěné rameno Odry se zbytky lužního lesa, odkryv produktivního karbonu, květnaté bučiny nad muzeem, sídliště lovců mamutů, místo nálezu Landecké Venuše.

PR Rezavka – Svinov Dubí – vlakové nádraží Svinov

Výchozí a konečný bod: autbus. zastávka Shopping Park nebo U Korýtka (45), zpět Svinov Dubí (79) nebo vlakové nádraží Svinov. Délka trasy cca 4,5 km.

Lužní lesy na Odře, slepá ramena a louky na středním toku řeky, historické zásahy člověka do krajiny, Vrbenský rybník. Evropsky významná lokalita Poodří.

Černá louka – Slezskoostravský hrad – Hranečník

Výchozí a konečný bod: Ostravské muzeum, Masarovo nám. 1, zpět Ostrava Hranečník (4, 10, 12, 107, 110, 101, 28, 38). Délka trasy cca 3 km.

Významné dřeviny, památné stromy na výstavišti, historie výstaviště. Soutok Ostravice s Lučinou. Odkaliště a památka na Důl Zárubek. Řeka Lučina, porosty, úpravy a funkce, výskyt chráněných živočichů.

Slezská Ostrava – halda Ema – Slezská Ostrava kostel

Výchozí a konečný bod: zast. Slezská Ostrava kostel (107, 110, 101, 38), zpět Slezská Ostrava radnice (107, 110, 101, 38). Délka trasy cca 4 km.

Historie těžby v Trojickém údolí, vegetace rekultivované haldy ve spodních částech, vegetace na vrcholu. Utváření krajiny člověkem a její důsledky.

Přírodní památka Turkov – řeka Opava – park – Třebovice U Pošty

Výchozí a konečný bod: zast. B. Nikodéma (4, 39), zpět Třebovice (39, 35, 51). Délka trasy cca 3,5 km.

Historie území rybniční soustavy, specifikum rybniční a lesní vegetace, význam starých stromů v krajině. Řeka Opava, migrační cesta. Památné stromy v třebovickém parku.

Přírodní památka Meandry Lučiny – Ke starému mlýnu – rybník u psince – bufet u sjezdovky

Výchozí a konečný bod: zastávka Havířov, Město, radnice (441, 443, 442), ul. Nábřežní, bufet u sjezdovky. Délka trasy cca 4,3 km.

Mokřadní vegetace, dubohabřiny na říční terase řeky Lučiny. Funkce meandrů. Činnost člověka v nivě řeky.

Ostrava Martinov – PR Štěpán – Ostrava Martinov

Výchozí a konečný bod: zastávka Martinov točna (4, 51, 58). Délka trasy cca 4,5 km.

Vzácná rybniční rezervace se zachovalým přírodním rázem zemědělské krajiny v Martinově.