Ekotým ostravské ZŠ Nádražní připravuje Menu pro změnu

344
views

Také jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud pochází potraviny na vašem talíři? Jak dlouhou cestu urazily?  Jsou našemu zdraví prospěšné? Jak jídlo ovlivňuje nás, přírodní zdroje, krajinu i klima na celém světě? Na Základní škole Ostrava, Nádražní 117 se na tyto a mnohé další otázky v tomto školním roce rozhodli najít odpověď. Co to znamená pro žáky školy, zapojené do projektu? Hodně zajímavé práce a nových informací pro celou školu, rodiče a obec.

„Projekt Menu pro změnu, do kterého jsme vstoupili jako pilotní škola, se zabývá problematikou šetrného nakládání s potravinami, problematikou hospodárného nakládání s jídlem, šetrným nakupováním, zdravým životním stylem a kulturou stolování. Zabývá se rovněž otázkou sezonních a lokálních potravin, průmyslově zpracovaných potravin a palmového oleje, agrobiodiverzity, plýtvání potravinami, dovozu potravin, férového obchodu a biopotravin. Klade zejména důraz na globální spotřebu jídla.“, říká o projektu Mgr. Zuzana Holubová – kordinátor EVVO Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace.

Žáci se pokusí změnit stravovací návyky přímo na své škole, budou provádět analýzu jídel ve školní jídelně i v domácnostech, vyhodnocovat silné a slabé stránky a sami navrhnou řešení, ke kterému by v průběhu roku chtěli dojít.

„Problém nehospodárného nakládání s jídlem vidíme na vlastní oči každý den v naší školní jídelně. Proto je pro nás tato problematika velmi aktuální.“, dodává Zuzana Holubová.

Hlavním nositelem projektu , který vznikl v rámci Evropského roku rozvoje 2015, je analytické centrum Glopolis.

Projekt Menu pro změnu je mezinárodní a účastní se ho i školy ze Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Malty a z Lotyšska. Základní škola Ostrava, Nádražní 117 patří mezi 40 pilotních škol, které jsou do projektu zapojeny. Po ukončení projektu se téma Zodpovědné spotřeby jídla stane jedním z témat Ekoškoly.

Tento projekt probíhá za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury.