Jak svět vidí mladí lidé – II. ročník ENVOFILMU

269
views

Albrechtova střední škola, Český Těšín ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s odbornou garancí Klubu ekologické výchovy pořádá soutěžní přehlídku filmů vytvořených žáky a studenty z Moravy.

Sdělte nám svůj názor, vytvořte jedinečnou environmentální projekci, ukažte potenciál a kreativitu, nebuďte lhostejní k ochraně životního prostředí… Pusťte se do toho!

ENVOFILM je zaměřen na prezentaci žákovských a studentských filmů zahrnujících problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Prezentovány mohou být filmy přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického či pedagogického zaměření. Filmy musí být výsledkem žákovského či studentského natáčení, nikoliv pouze sestřihy kopií filmů jiných autorů.

Akce je určena pro žáky základních a středních škol a školských zařízení Moravy (jednotlivce nebo maximálně tříčlenné týmy), pro studentyvyšších odborných škol a vysokých škol Moravskoslezského kraje (do 30 let, maximálně tříčlenný tým) a pro další hostující účastníky z jiných krajů, včetně zahraničních.

Promítání soutěžních prací ENVOFILMU se bude konat také v Ostravském muzeu, které je jednou z partnerských organizací projektu.

Uzávěrka přihlášek je 01. 03. 2017!

Propozice k II. ročníku ENVOFILMU budou zveřejněny na webových stránkách Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvková organizace.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Tomisová-koordinátor EVVO Albrechtovy SŠ, Český Těšín, p.o.,
Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín,
e-mail: Pavla.Tomisova@seznam.cz
mobil: 607 808 647