Přikrmování ptáků v zimě

271
views

Zimní období je pro ptáky obtížné nejen svými nízkými teplotami, ale také krátkým dnem, který značně omezuje dobu pro zajištění dostatku potravy. Přikrmování ptáků, nejen v zimě, je velmi populární i díky tomu, že přináší oběma stranám, tedy lidem i ptákům, své výhody. Na toto téma bylo napsáno již mnoho článků, které můžete na internetu vyhledat, přesto je ale na místě několik zásad zopakovat.

  1. Semena, nejlépe olejnatých rostlin, nesmí být zaplísněna! To ohrožuje ptáky na životě.
  2. Rovněž jim nepodáváme sušený kokos, jen čerstvý.
  3. Tuk od syrového masa nijak tepelně neupravujeme.
  4. Tukové koule nebo krmítka je potřeba ptákům nabízet pouze když mrzne! Zamaštěné peří totiž ztrácí izolační schopnosti.
  5. Na krmítko neumisťujte příliš mnoho potravy, mohla by zavlhnout a zaplísnit se, a také přilákat predátory, například potkany.
  6. Krmítka je potřeba pravidelně čistit nejen od zbytků potravy, ale také od trusu, který je možným zdrojem nemocí.
  7. Krmítka umisťujte na taková místa, kde nehrozí nebezpečí úkrytu predátora, například kočky.
  8. Neumisťujte krmítka v blízkosti skleněných výplní (například zastávek). Tyto plochy představují pro ptáky smrtelné nebezpečí. Více o (ne)bezpečných zastávkách zjistíte zde.

A čím to, že je krmení ptáků výhodné pro lidi i ptáky? Ptákům krmení pomáhá přečkat zimu a zvyšuje tak jejich populaci, lidem pak čilý ruch ptáků na krmítku přináší potěšení. Umisťujte proto krmítka také tak, ať na ně máte dobrý výhled.