Environmentální aktivity Knihovny města Ostravy

261
views

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových kategorií a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, seniory a osoby se specifickými potřebami. Bližší informace lze zjistit na webových stránkách www.kmo.cz.

Knihovna se každý rok připojuje k oslavám Dne Země. Zájemci mohou navštívit stánek knihovny na Dni Země v Ostravě-Zábřehu, nebo se zúčastnit doprovodných akcí s environmentální tematikou, realizovaných v pobočkách knihovny.

Knihovna města Ostravy podporuje také Evropský týden mobility. V ústřední knihovně a v 27 pobočkách v městských obvodech pořádá pro malé i velké návštěvníky soutěže, testy, kvizy, hádanky, veřejná čtení, tvůrčí aktivity, besedy, exkurze i tematicky zaměřené výstavky.

Knihovna disponuje bohatým knižním fondem, který zahrnuje stovky titulů na téma ekologie, životní prostředí a environmentální výchova.

V současné době knihovna ve svém provozu zavádí a realizuje prvky zeleného úřadování.