Žáci ZŠ Nádražní 117 si nenechají ujít tajný život města

314
views

Víte, jaké léčivé či chráněné rostliny se nacházejí ve vašem městě či obci? Chtěli byste být při vývoji mobilní aplikace, která rozeznává druhy rostlin podle fotografií? Chcete, aby výuka přírodovědných předmětů žáky díky bádání bavila? Zapojte se jako my do projektu Tajný život města. Jde o inovativní mezinárodní projekt, který slovenským a českým školám bez ohledu na jejich velikost či zaměření umožní zmapovat biodiverzitu ve svém okolí pomocí mobilní aplikace PlantNET a zapojit žáky do badatelsky orientovaného vyučování. Naše základní škola se stala jednou z 50 škol na území České i Slovenské republiky, které se do projektu zapojí. Zmapujeme tak biodiverzitu Ostravy, a to velmi inovativním způsobem – pomocí mobilní aplikace PlantNet, která pomůže identifikovat druhy rostlin z fotografií pomocí vizuálního softwaru pro rozpoznávání.

Více o projektu Tajný život města najdete na webu: http://tajnyzivotmesta.cz/

Mobilní aplikace PlantNet je k dispozici pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS.

Mgr. Zuzana Holubová – Koordinátor EVVO