Ostrava se zapojí do kampaně Hodina Země

257
views

Rada města Ostravy dnes 14. 03. 2017 rozhodla o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Hodina Země. V sobotu 25. 03. 2017 od 20:30 do 21:30 zhasne osvětlení věže Radnice města Ostravy. Ostrava ve svém klimatickém závazku přihlásí Magistrát města Ostravy k certifikaci dle normy ISO 14001 (environmentální provoz úřadu) a koordinaci akcí konaných u příležitosti Dne Země.

Hodina Země je symbolickou akcí, která má upozornit na důležitost úsilí k ochraně klimatu a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V loňském roce se v České republice k akci připojilo na 150 měst, včetně Ostravy, a obcí společně s tisíci jednotlivci. Na celém světě přes 400 ikonických staveb a celkem na 12.000 památek ze 178 zemí.

Více informací na www.hodinazeme.cz.