Dobrovolníci o víkendu uklízeli chráněná území v Ostravě

294
views

ZO ČSOP Alces se do kampaně Ukliďme svět zapojuje již od roku 2000. Letos se konaly úklidové akce v rámci společné kampaně Českého svazu ochránců přírody a spolku Ekosomák „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Společně s členy ZO ČSOP Alces uklízeli členové mysliveckého sdružení Svinov, Sboru dobrovolných hasičů ze Svinova a Zábřehu, studenti Střední průmyslové školy v Ostravě-Vítkovicích, Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu a další dobrovolníci.

Nalezené odpadky byly nejenom sesbírány, ale také předtříděny, aby se snížilo množství těch, které bude potřeba uložit na skládku. Separovaný odpad, který byl odvezen do Sběrnmých dvorů společnosti OZO Ostrava, tak poslouží k dalšímu použití. Uklízelo se v Národní přírodní rezervaci Polanský les, kolem Zábřežky v Ostravě-Zábřehu a o týden dříve také v Přírodní rezervaci Rezavka.

Další úklidové akce se budou konat na podzim, kdy na úklid čeká Přírodní rezervace Přemyšov.