Spojovat lidi s přírodou – Světový den životního prostředí 2017

267
views

Světový den životního prostředí, kterým byl roku 1972 stanoven 5. červen, se letos ponese v duchu spojení lidí s přírodou. Lidé po celém světě pořádají u této příležitosti tisíce akcí a podle Programu životního prostředí Organizace spojených národů tak činí tento den největší světovou akcí podporující a propagující ochranu životního prostředí.

Letošní téma vybízí všechny, aby vyšli ven, do přírody a uvědomili si  nejen její krásu, ale také důležitost pro jejich život. Vědecké poznatky stále více odhalují naši závislost na správném fungování přírodních ekosystémů, které nám zajišťují přírodní zdroje a stabilitu prostředí a jejich stav přímo ovlivňuje kvalitu našich životů.

Zvláště chráněná území

Přestože Ostrava patří stále mezi významná industriální města, došlo po roce 1990 k významnému posunu v ochraně ekosystémů a byly zde vyhlášeny zvláště chráněná území, z nichž převážná většina má svůj nezastupitelný význam v evropské soustavě chráněných území Natura 2000. Na území města se nachází 2 ptačí oblasti „Poodří“ a „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ a 1 Evropsky významná lokalita „Poodří“. Mimo zvláště chráněná území, které jsou do Natury 2000 zařazena, se na území města nachází také nejstarší vyhlášené zvláště chráněné území Národní přírodní památka Landek (1966) s unikátním výchozem uhlonosných vrstev napovrch, dále pak Přírodní památka Turkov a Přírodní rezervace Štěpán.

Lesy

Kromě zmíněných zvláště chráněných území jsou na území města občanům k relaxaci a rekreaci k dispozici lesy ve vlastnictví města Ostravy, z nichž většina se nachází ve zvláštním režimu lesů zvláštního určení. Nejvýznamnějšími lesními komplexy jsou Bělský les, kde bylo předloni vybudováno nové Výukové centrum Bělský les s mnoha vzdělávacími a relaxačními prvky, a lesopark Poruba.

Sady a parky

Přestože si to málokdo uvědomuje, jsou nejvýznamnější ostravské parky chráněny přísněji, než běžná městská zeleň. Tyto plochy byly zahrnuty mezi významné krajinné prvky, které stanovují základní ochranné podmínky pro zachování jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. Významných krajinných prvků je na území města vyhlášeno celkem 137 a mezi nejvýznamnější patří Komenského sady, Pustkovecké údolí nebo Sady Milady Horákové.

Památné stromy

Dalšími chráněnými částmi přírody jsou také významné dřeviny, které byly vyhlášeny jako památné stromy. Těch se na území města nachází celkem 34.

Informace o těchto územích najdete také na Mapovém portálu města Ostravy.