Otrav rostlinami letos výrazně přibylo

163
views

Česká televize v srpnu informovala o výrazném zvýšení konzultovaných otrav rostlinami. Oproti stejnému období loňského roku se rostlinami otrávilo o polovinu lidí více, celkem 80, oproti loňským 42.

V článku se uvádí, že nejrizikovější skupinou, u které hrozí náhodná intoxikace, jsou děti od 2 do 9 let věku. Nejvíce případů bývá během letních měsíců, kdy si lidé pletou borůvky s fialovými bobulemi rulíku zlomocného a vraního oka. Červený rybíz pak často zamění za plody zimolezu nebo jeřábu ptačího. Vnímavost na toxiny je u živočichů značně rozdílná. U některých druhů rostlin, jako je například ptačí zob či konvalinka, snesou ptáci až stonásobnou dávku než savci. Na plody ptačího zobu obecného si proto dejte pozor, nechutnají vůbec dobře, ale děti je mohou ze zvědavosti sníst a otrávit se.

Plánujete na školní zahradě výsadbu keřů a nejste si jisti, zda jsou jedlé? Obraťte se při návrhu na odborníky. Můžete  se ovšem rozhodnout vysadit keře ovocné (rybíz, josta, angrešt, borůvky, maliny nebo ostružiny apod.) a zejména dětem z města tak ukázat, jak vypadají plody rostlin, které mohou bezpečně jíst.

Kam volat o pomoc?

Problematikou poradenství při možné intoxikaci, nejen rostlinami, ale i jinými chemickými látkami, se zabývá Toxikologicko informační středisko – nepřetržitá telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav.

Telefon: 224 91 92 93

Pokud se chcete informovat e-mailem, jedná se o lékařskou službu a je potřeba uvést všechny povinné náležitosti, které jsou uvedeny na http://www.tis-cz.cz, do zprávy.

Na podzim pozor na plody

V letním a podzimním období dozrává mnoho plodů, které svými barvami lákají ke konzumaci. Vždy platí – pokud nevím co to je, nejím to. Velká část jedovatých plodů nám lidem naštěstí nechutná. Proto by k neúmyslným otravám nemělo docházet příliš často. Děti ale plody omylem snědí z přílišné zvědavosti a nezkušenosti. Vraní oko čtyřlisté sice může připomínat borůvky, ale bobule mají odpornou chuť. Rulík zlomocný je naopak z počátku velmi sladký, postupně se však jeho chuť mění na velmi hořkou. Obě zmíněné rostliny jsou velmi jedovaté a k otravě stačí doslova pár bobulí.

Jedovaté ale nemusí být všechny části rostlin. Například celá rostlina tisu červeného, včetně semen je jedovatá, kromě krásně červené a sladké dužiny plodu (nepravý míšek). Příprava tisu ke konzumaci je proto velmi náročná, zcela ojedinělá a nelze ji v žádném případě doporučit. Pokud totiž někdo rozkouše a sní semena této velmi hojně rostoucí rostliny, uvolní se do jeho těla silný jed, který zpomaluje srdeční činnost do té míry, až způsobí zástavu srdce. Smrt může nastat velmi rychle po požití rostliny. Jedinou pomocí je co nejrychleji postižené osobě vypláchnout žaludek.