Evropským dnem bez aut končí i Evropský týden mobility

180
views

Letošní EVROPSKÝTÝDENMOBILITY přinesl lidem příležitost zamyslet se nad tím, k čemu ulice našich měst skutečně jsou, jak snížit znečištění ovzduší, hluk, dopravní zácpy a zlepšit své zdraví. Každý rok je vyhlašováno téma této kampaně, kterým je letos “Čistá, sdílená a inteligentní mobilita”.

Sdílená mobilita

Sdílená mobilita je součástí širšího konceptu „ekonomiky sdílení‘, který je v Evropském programu pro ekonomiku sdílení definován jako různé „obchodní modely, v nichž jsou činnosti usnadňovány platformami pro spolupráci, které vytvářejí otevřený trh pro dočasné využívání zboží nebo služeb, často poskytovaných soukromými osobami“. Důraz je kladen na užívání věcí a nikoli na jejich vlastnictví. Poskytovatelé služeb nabízejí své zboží, majetek či dovednosti různým uživatelům prostřednictvím platforem provozovaných zprostředkovateli.

Když hovoříme o „sdílené mobilitě“, máme na mysli sdílení automobilů, jízdních kol, jednostopých vozidel a podobně. Také si vybavíme platformy pro objednávání taxi nebo pro spolujízdu (tzv. „car pooling“). Běžná veřejná doprava se za součást tohoto konceptu nepovažuje, stejně jako sem nepatří klasické autopůjčovny, kde si uživatel objedná vozidlo jako takové a nikoli službu nabízené mobility.

Sdílená mobilita dokáže snížit počet vozidel na silnicích. Podle studie, kterou vypracovala organizace Transportation Research Board, jeden sdílený automobil nahradí až 15 soukromých automobilů a účastníci programů sdílení automobilů najezdí (po zapojení se do programu) v průměru o 40 % méně kilometrů. Rovněž se předpokládá, že podíl sdílených automobilů na “čistší” alternativní pohon bude větší, než u soukromých.

V souvislosti s tématem Evropského týdne mobility připomínáme, že dříve avizovaný projekt ostravského bikesharingu je stále aktuální a v současné době se pracuje na dokončení povolení k umístění jednotlivých stanic.

Čistá mobilita

„Současná kombinace způsobů dopravy a druhů paliv je neudržitelná. […] Čistší a inteligentnější doprava může skutečně uspokojit evropskou potřebu mobility a zároveň být v mnoha ohledech přínosná pro veřejné zdraví, mimo jiné tím, že přispěje k čistšímu ovzduší, ke snížení počtu dopravních nehod, omezení dopravních zácp a ke snížení hlukové zátěže.“uvedl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí.

Má-li být městská mobilita čistší, musí se snížit celkový počet kilometrů ujetých motorovými vozidly. To ovšem znamená zvýšení zastoupení aktivních způsobů dopravy, například chůze nebo jízdy na kole, které nevytváří emise znečišťujících látek a veřejné dopravy, která produkuje nižší emise na osobu ve srovnání s individuálním použitím automobilu. Autobusy, nákladní vozidla, vozy taxislužby, osobní automobily a ostatní vozidla, která na silnicích zůstanou, musí dosáhnout vyšší míry čistoty, a to za pomoci technologií či alternativních paliv.

Inteligentní mobilita

Inteligentní dopravní systémy (ITS) a z nich odvozené spolupracující ITS (C-ITS) stojí na využívání informačních a komunikačních technologií (IKT). V městské mobilitě zajišťují ITS a C-ITS (v reálném čase) informace o dopravě, řízení dopravy, elektronické stanovení cen a platby, řízení městské nákladní dopravy či bezpečnostní systémy vozidel. Systémy C-ITS představují technologii, která umožňuje vozidlům komunikovat, ať již mezi sebou navzájem nebo se silniční infrastrukturou, například se semafory.

Značné pozornosti se v současnosti těší ještě dvě oblasti inteligentní mobility: automatizace vozidel a koncept „mobilita jako služba“ (MaaS). Automatizace je klíčem k nástupu vozidel bez řidiče. Koncept MaaS kombinuje služby veřejných a soukromých poskytovatelů přepravy pomocí jednotné brány, která vytváří a řídí cestu, přičemž uživatel může zaplatit z jediného účtu. Předpokladem je samozřejmě využití sdílených vozidel.

Previous articleEvropský týden mobility v Ostravě
SHARE